لیست مترجمین دارای مهر ناتی

مترجم ناتی آقای سعید خسروی

مترجم رسمی ناتی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

به ادرس :

فلکه دوم صادقیه – ضلع جنوب غربی میدان -پاساژ طلا – واحد ۱۸

تماس :۰۲۱۴۴۹۵۶۵۹۰

۰۹۱۰۰۰۴۴۰۸۱

۰۲۱۴۴۹۵۶۵۹۱

مترجم ناتی آقای علیرضا ممدوحی 

مترجم رسمی ناتی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

به آدرس :

فلکه دوم صادقیه – ضلع شمال غربی میدان -مجتمع تجاری صادقیه – طبقه  زیر همکف  – واحد ۱۹

تماس : ۰۲۱۴۴۰۰۱۶۲۹

۰۲۱۴۴۰۶۱۴۱۱

این لیست به زودی تکمیل می گردد .