مهر ناتی چیست؟مترجم ناتی کیست ؟

منظور از مهر ناتی، مهر مترجمان رسمی استرالیا و خود کلمه ناتی (naati) یک مخفف است ومخفف عبارت ذیل است.
The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (trading as NAATI)
در جاهای مختلف جهان مترجمانی دارای مهر ناتی زبان کشور خود هستند که ترجمه رسمی برای استرالیا انجام می دهند. در ایران نیز مترجم رسمی استرالیا ناتی داریم . جهت دریافت ترجمه رسمی با مهر ناتی به دارالترجمه ناتی آریاشهر مراجعه فرمایید.ما ترجمه با مهر ناتی انجام میدیم.
مهر ناتی چیست؟ و مزایای مهر ناتی بر روی ترجمه مدارک چیست؟
ناتی مخفف National Accreditation Authority for Translators & Interpreters (NAATI) است. دفتر مترجمین ناتی در استرالیا است و مرکز اعتبار بخشی و صدور مجوز رسمی برای مترجمان ناتی از سراسر جهان وحفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان می باشد. سازمان ناتی تاکنون برای ۱۴۵ مترجم فارسی در سراسر جهان مجوز صادر کرده است و آنها را به عنوان مترجم رسمی خود به رسمیت می شناسد. فهرست اسامی این مترجمان در سایت ناتی به نشانی www.naati.com.au موجود است.
فایده ترجمه مدارک با ناتی علاوه بر صرفه جویی در وقت، اطمینان بیشتر به صحت ترجمه در نزد مقامات استرالیایی و نیز عدم نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه ایران است که بسیار مهم است. تقریباً تمامی وکلای فعال مهاجرت به استرالیا در تهران امور ترجمه مشتریان خود را به مترجمان ناتی می سپارند.
مترجم ناتی کیست ؟